เปิดแล้วตลาด"OTOP"ภูเก็ต ช้อปฟินอินครบวงจร  “พช.”ชวนช้อปสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทยราคาที่เป็นธรรม มุ่งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ยันกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วถึง

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ที่เดียว OTOP One Stop Shopping market ตลาดโอทอปช้อปฟิน อินครบวงจร โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิด

นายนิสิต  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานในระดับภูมิภาค เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้รสนิยมและความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้า ตลอดจนได้มีการเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้จากภูมิปัญญา และนวัตกรรมรวมไปถึงการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

“ขอชวนเชิญประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับภูมิภาค ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในราคาที่เป็น ธรรม ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าโอทอปคุณภาพดี เป็นการสนับสนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

สำหรับงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต”  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ถึง 5 ดาวจำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 38 บูท ตลอดจนการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 13 – 19 มี.ค.62 ณ ลานสะพานหิน จ.ภูเก็ต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน