ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สภาวัฒนธรรม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ”ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมธรรมของชาติ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา เพื่อเป็นรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการรักษา สร้างจิตสำนึก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องใน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ภายในงานยังจะมีการแสดงดนตรีไทย ,การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ,การแสดงรำวงมาตรฐาน, การสาธิตแกะสลักผักผลไม้, การแสดงอาหารและขนมไทย ,การแต่งกายด้วยชุดไทย และการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 12-15 ปี ฯลฯ