วันที่ 12 มี.ค.62 ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า ขอการันตีความยิ่งใหญ่ในการจัดงาน “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป เปิดให้ชมฟรี

การประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย ทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายคู่หรือหญิงคู่ 10 ทีม, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชายคู่ 15 ทีม, รุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 19 ปี ชายคู่ 15 ทีม และรุ่นอายุทั่วไป หญิงคู่ 15 ทีม

2.ประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ทีม, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 20 ทีม และรุ่นอายุทั่วไป 25 ทีม รวมทุกประเภทการประกวดทั้งสิ้น 115 ทีม

สำหรับรางวัลการประกวด มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.การประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 20,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 15,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 ทีมๆ ละ 7,000 บาท

2.การประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 30,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 ทีมๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้ง 2 ประเภท ทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

สำหรับการจัดประกวดในครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 13 มีนาคม เวลา 16.00 น. เปิดให้ชมฟรีทุกวัน