กปน.ขออภัย ต้องซ่อมระบบผลิตประปา ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 4

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 ในคืนวันนี้ (จันทร์ที่ 11 มี.ค.62) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนราชปรารภ ถนนราชดำริ ถนนมักกะสัน
ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพชรบุรี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่แยกทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงแยกตัดถนนราชปรารภ
ซอยศาสนา

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android