อธิบดีพช.หิ้วคณะสื่อสัญจรเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีตลาด“โอ๊ะป่อย”ยกเป็นโมเดชุมชนเข้มแข็ง-ยั่งยืน สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่สวนผึ้ง ราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตามโครงการ “พช.สัมพันธ์สัญจร สมุทรสาคร-ราชบุรี” เพื่อศึกษาความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านท่ามะขาม”หรือที่เรียกกันว่า ตลาด “โอ๊ะป่อย”

โดยนายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ตลาดโอ๊ะป่อยมีสินค้าน่าสนใจหลายอย่าง ทั้งอาหารหลากหลายเมนู เช่น ข้าวแดกงา เป็นการนำข้าวเหนียวและงาดำมาตำรวมกัน แล้วนำไปนวดและย่าง ก๋วยเตี๋ยวม่อนไข่ หรือ บ้าบิ่นมะพร้าว รวมทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้ให้เลือกซื้ออีกมามาย นับเป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและชุมชนใกล้เคียงด้วย

“นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันแรกที่เปิดโครงการมีเพียง 250 คน แต่ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มถึง 5,500 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,500 บาทเป็น 25,000 บาท โดยรายได้จากร้านค้าทุกร้านต่อสัปดาห์เฉลี่ยอยู่ที่ 250,000-300,000 บาท และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,100,000 บาท” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว และว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของการพัฒนารูปแบบใหม่ มีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม กรมฯได้สนับสนุนให้ชุมชนที่มีความพร้อม มีสินค้า และมีทุนหรือเสน่ห์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น

ทั้งนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนได้เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชนและสังคม โดยการนำหลัก 3 R มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเริ่มต้นจากตัวเองและครอบครัว ทั้งการลดการใช้ (Reduce) ซึ่งเป็นการใช้ตามความจำเป็น รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ