รอง ผบก.น.1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวกรณีกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการซ่อมแซมสะพานข้ามแยกอโศก – เพชรบุรี เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. ถึง 4 ก.ย.62แนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยง ถนนกำแพงเพชร 7- ถนนพระราม 9 -ถนน -นิคมมักกะสัน และถนนสุขุมวิท

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผบก.น.1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาที่สะพานเหล็กข้ามแยก อโศก-เพชรบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทราบว่า ตั้งแต่ 24.00 น.คืนนี้จนถึง 4 ก.ย.62 รวมระยะเวลา 6 เดือน จะดำเนินการปิดสะพานเหล็กข้ามแยกถนนอโศก-เพชรบุรี ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อดำเนินการซ่อมแซมสะพาน เนื่องจากโครงสร้างสะพานและพื้นผิวจราจรบนสะพานชำรุดและได้เสียหาย

พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผบก.น.1 เปิดเผยว่า สะพานดังกล่าวถูกใช้งานมานานถึง 49 ปี มีหลายจุดที่ชำรุดทั้งผิวถนน รวมถึงโครงเหล็กจำกัดความสูงถูกรถเฉี่ยวชน จึงจำเป็นต้องได้รับการซ้อมแซม ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมจึงเหมาะสำหรับการดำเนินงานโดยอาจมีปัญหาน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป โดยแนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณสะพานแยกอโศก-เพชรบุรี โดยไปใช้ถนนกำแพงเพชร 7 ถนนพระราม 9 ถนน นิคมมักกะสัน และ ถนนสุขุมวิท แทน เพื่อเรื่องการจราจรที่ติดขัดในบริเวณนี้

ซึ่งปกติแล้วการจราจรบริเวณนี้ติดขัดเป็นประจำซึ่งการปิดสะพานข้ามแยกยิ่งเพิ่มปัญหาการจราจรติดขัด โดยหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือ หากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางก็ให้ศึกษาเส้นทางดังกล่าวในการสัญจร โดยแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน และ เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง หากมีปัญหาการจราจรสามารถแจ้งได้ที่ 1197 หรือ ศูนย์ควบคุมจราจรกองบังคับการตำรวจจราจร

ส่วนเรื่องสัญญาณไฟจราจรยังคงใช้ตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับทิศทางการจราจรบนถนนกำแพงเพชร 7 เพื่อให้เหมาะกับการใช้เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงแยกอโศก-เพชรบุรี ภายหลังซ่อมแซมสะพานแล้วเสร็จ จะไม่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นสะพาน พร้อมกำชับ ตำรวจในพื้นที่ให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้น

ด้านนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการวิศวกรรมทาง สำนักงานโยธา กรุงเทพฯ ระบุถึงการซ้อมสะพานว่ากรุงเทพมหานครจำเป็นต้องซ่อมสะพานดังกล่าวทั้งหมดเนื่องจากอายุการใช้งานนานถึง 49 ปีแล้วและไม่สามารถซ่อมแซมบางส่วนได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรื้อคานและเหล็กพื้นสะพานออกไปซ้อมที่โรงงาน โดยจะเหลือเพียงเสาตอหม้อเดิมไว้เท่านั้น ซึ่งรถจะไม่สามารถใช้สะพานดังกล่าวได้ เบื้องต้นได้มีการเร่งรัดผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงโดยเร็วลดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยทั้งหมด