สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ บูรณาการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายร้านหรูกลางห้างเกษรพลาซ่า หลังทีมกฎหมายสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ พบมีการโฆษณาร้านที่เปิดให้บริการเป็นสถานที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ซิการ์ รวมทั้งทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านกึ่งผับบาร์ที่เปิดให้บริการอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า

จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ ตรวจสอบพบการกระทำความผิด และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ประกอบการร้านบาร์ Duke Contemporary Art Space ใน 3 ฐานความผิดได้แก่ ตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย และไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 36 และมาตรา 43 ตามลำดับ รวมทั้งโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ทั้งนี้ ทีมนิติกรทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป