กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะ 8 สิ่งที่ควรรีบทำเมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล
(1) แสดงความเต็มใจช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำอย่างจริงจัง
(2) ยอมรับ ว่าสิ่งที่เขาโพสน์นั้นเป็นปัญหาของเขาจริงๆ ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
(3) ให้กำลังใจ ทำให้เขาเห็นว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขและผ่านไปได้
(4) พิมพ์ข้อความให้คำปรึกษา พิมพ์ข้อความให้คำปรึกษา ปลอบใจให้มีสติ ค่อยๆคิดหาทางแก้ปัญหา
(5) ชักชวนให้ทำกิจกรรม อย่าให้อยู่คนเดียว ให้ออกมาทำกิจกรรมข้างนอก อย่าให้อยู่คนเดียว
(6) ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัว ให้บอกญาติเขาดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง
(7) แนะนำช่องทางการขอรับคําปรึกษา เช่น สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือคลินิกให้คำปรึกษา
(8) ติดต่อแหล่งให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ เท่าที่จะทำได้ เช่น ผู้นำชุมชน รพ.สต.