เปิดแล้ว “OTOP TO THE TOWN” พช.ขนสินค้าโอทอปบุกห้างสยามพารากอน ยกระดับโอทอปไทยแข่งขันตลาดโลก เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง กำหนดจัด 10 ครั้งทั่วทุกภูมิภาค คาดเงินสะพัด 100 ล้าน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ทีห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง โดยนายสมหวัง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงาน OTOP TO THE TOWN ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

รองอธิบดีพช.กล่าวต่อว่า หรับการจัดงาน OTOP TO THE TOWN ในครั้งนี้เพื่อยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ทั้งหมด 10 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ  ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 600 ราย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ในระดับ 3 –5 ดาว,ศิลปิน OTOP, OTOP แบรนด์เนม OTOP ออนไลน์ , OTOP ขึ้นเครื่องบิน และ OTOP เทรดเดอร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ และชิงรางวัลพิเศษอีกมากมาย