เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร หนองบัวลำภู เขต 1 ลูกพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1 พร้อมทีมงานหาเสียง ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และตลาดห้วยเดื่อ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตระเวนลงพื้นที่ เพื่อหาเสียงขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เดินจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแบบถึงเนื้อถึงตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อขอโอกาสได้เป็นผู้แทนของชาวบ้าน ในการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน โดยเน้นชูนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ในการดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีเป็นจำนวนมากในชุมชนขณะนี้ ภายหลังจากที่ลูกหลานไปทำงานยังต่างจังหวัดกันหมด ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องมีหน้าที่ดูแลลูกหลานอยู่ตามหมู่บ้านตามลำพัง ด้วยการประกันรายได้คนไทย ก้าวไกลไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์สำคัญ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ วันนี้จะต้องมีสวัสดิการที่เพียงพอ พร้อมการสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร พร้อมเน้นขอให้พี่น้องเห็นใจ เพราะวันนี้จะต้องสู่กันผู้สมัคร อีก 2 คน ที่ถือว่าเป็นพรรคใหญ่

นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร หนองบัวลำภู เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1 เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่มาเพื่อขอโอกาสจากชาวบ้านและมาแสดงนโยบายพรรคเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน โดยนโยบายหลักของพรรคที่มาเสนอนั้น คือ นโยบายเกิดมารับสิทธิ์เงินแสน,เรียนฟรีถึง ปวส. อาหารเช้า-กลางวันฟรี ประกันค่าแรง 120,000 บาทต่อปี คืนครูให้นักเรียน จัดตั้งกองทุนน้ำช่วยเกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกันรายได้เกษตรกร ประกันราคาข้าว 15,000 บาทต่อตัน จัดทำโฉนดสีฟ้า และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ และแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นผู้นำ หัวหน้าพรรคเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน ย่อมรู้ดีว่าจะนำพาประชาเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตจากความยากจนได้เช่นไร ขอโอกาสให้ตนสักครั้งในเขต 1

อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นที่ในหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งในเขตอำเภอเมือง เขต1 มีอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอโนนสัง ไปได้ไปครบทุกตำบล และไปมาหลายพื้นที่ ก็มีเสียงตอบรับจากประชาชนดีเป็นที่น่าพอใจ ตนเชื่อมั่นว่าในอดีตเคยเป็นครูและผู้บริหารโรงเรียนมาก่อน มีลูกศิษย์ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมามากมาย และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู คงจะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หนองบัวลำภู เขต 1 อย่างแน่นอน