PTT-KV-DJSI-Online

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย (TAA) กล่าวว่า ปี 2561 ธุรกิจสายการบินต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในส่วนของผลประกอบการตลอดปี 2561 ของ AAV มีรายได้รวมอยู่ที่ 40,200.2 ล้านบาท เป็นกำไรสำหรับปีรวม 70.0 ล้านบาท โดยมียอดผู้โดยสารรวม 21.57 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 85% มีเครื่องบินรวม ณ สิ้นปี 2561 รวม 62 ลำ (เพิ่มขึ้น 6 ลำจากสิ้นปี 2560 ที่มีอยู่ 56 ลำ) โดยไตรมาส 4 ปี 2561 จำนวนผู้โดยสารฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการได้รับปัจจัยบวกของนโยบายของภาครัฐฯในมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) อย่างไรก็ตามสำหรับ TAA ตลอดปี 2561 มีรายได้รวมอยู่ที่ 40,199.4 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 127.5 ล้านบาท

สำหรับ ปี 2562 สายการบินตั้งเป้าหมายรับเครื่องบินใหม่ เข้าประจำการฝูงบินอีก 4 ลำ รวมเป็น 66 ลำ ณ สิ้นปี 2562 โดยจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายบินที่หลากหลาย ทั้งการเพิ่มฐานปฏิบัติการบินภายในประเทศแห่งที่ 7 ที่จังหวัดเชียงราย การเพิ่มเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ๆ จากฐานปฏิบัติการบินทั่วภูมิภาค และตอกย้ำกลยุทธ์สร้างเสถียรภาพทางรายได้ที่มั่นคง โดยการเพิ่มสัดส่วนผู้โดยสารในตลาด CLMV และตลาดอินเดียเพิ่มจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เเข็งเเกร่งอยู่เเล้ว โดยตั้งเป้ายอดจำนวนผู้โดยสารตลอดปี 2562 ที่ 23.15 ล้านคน และอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 86%