ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ในการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) และการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และในการศึกษาโครงการดังกล่าว มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ทีมกรุ๊ปยังเป็นที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อน้ำจาก อ.ดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการแก่ประชาชน และได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย จัดโดย จังหวัดสุราษฏร์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี