สมาคมเพื่อนชุมชน แถลงผลงาน 8 ปี พร้อมชูนโยบายปี 62 “ยกระดับ” ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3

สมาคมเพื่อนชุมชน นำโดยนายวริทธิ์ นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหาร 5 บริษัทผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้แก่ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และนายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ 9 ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ตั้งเป้าปี 2562 ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายประทีบ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน ณ โรงแรม เอส31 (สุขุมวิท) กรุงเทพฯ