นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธเมตตาจำลองจากพุทธคยา หน้าตัก 145 นิ้ว เป็นพระประธาน ณ วัดสันติประชาธรรม จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มีนาคม 62 กรุณาโอนศรัทธาปัจจัยที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทศโก้ประชาชื่น
เลขที่ 024-803106-4
ชื่อบัญชี น.ส. ณัชครินทร์ วิเชนสวัสดิ์