รองอธิบดีพช.ลุยเยี่ยมบ้านทอนวิถีแห่งสันติสุขเมืองนรา ชูเสื่อกระจูด-เรือกอและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ยกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เมิ่อวันที่ 22 ก.พ.นายโชคชัย แก้วป้อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวีถี ณ บ้านทอน กลุ่มสัมมาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจุด บ้านทอนอามาน ม.11 ต.โคกเคียน และกลุ่มต่อเรือบ้านทอนนาอีม ม.12 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ
 
โดยนายโชคชัย กล่าวว่า บ้านทอน เป็นหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวีถี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ มีภูมิปัญญาด้านการจักสานกระจูด และเรือกอและจำลอง และวิถีชีวิตชาวประมงที่ใช้เรือกอและเป็นวิถีชีวิต ในการประกอบอาชีพซึ่งมีลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

“หมู่บ้านทอน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดชายทะเล ซึ่งเป็นชายหาดยาวขาวสะอาด และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีลักษณะเป็นหมู่บ้านประมง อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จึงทำการประมงเป็นอาชีพหลัก นอกจากนั้นยังใช้เวลาว่างประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การทำเรือกอและจำลอง การสานเสื่อจากใบกระจูด ซึ่งปัจจุบันเป็น ของสินค้าที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส เสื่อกระจูดและเรือกอและ คือ สัญลักษณ์ของบ้านทอน และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาส”รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว