เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวกรชนก รักษาเสรี (กลาง) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ และคณะสื่อมวลชนในโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน (TJA-MJA exchange programme) จากคำเชิญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศเมียนมา เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เมียนมาร์ ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด (ซี.พี.เมียนมา) โดยมีนายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศพม่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายวิรัต วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เมียนมา พร้อมคณะผู้บริหารร่วม ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำบริษัท ตลอดจนโครงการ CSR ของซี.พี.เมียนมา อาทิ โครงการ 4 ประสาน–กองทุนหมู่บ้าน ที่ช่วยให้ชาวเมียนมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการผลิตนมสดพาสเจอไรซ์และโครงการ Milk for Kids ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพแก่เยาวชนต่อเนื่องปีที่ 3 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา