สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ที่ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาล โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สมัครลงชิงเก้าอี้นายกฯอีกครั้งหลังเลือกตั้งในนามพรรคพลังประชารัฐ ...*...

โดยเป็นข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้าวที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังมีการท้วงติงตั้งข้อสังเกตุจากหลายๆ ฝ่ายว่า เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการจำกัดสิทธิชาวนาในการเก็บหรือซื้อขายเมล็ดพันธุ์ข้าว เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทนายทุนยักษ์ใหญ่ในธุรกิจการเกษตร ...*...

ทั้งนี้แม้จะมีความพยายามชี้แจงจากรัฐบาลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติข้าวฉบับดังกล่าว อีกทั้งโดยหลักการของการยกร่างกฎหมายนี้ เพื่อใช้เป็นกลไกควบคุมการผลิตและจำหน่ายข้าวเปลือกอย่างเป็นระบบเป็นธรรมต่อชาวนาและผู้รับซื้อ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันกำหนดนโยบายแลยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศห้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...*...

รวมทั้งทางสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีส่วนร่วมในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติข้าว จะมีการเชิญตัวแทนจากชาวนาเข้ารับฟังคำชี้แจง แต่ก็ยังไม่สามารถลบความกังวลของชาวนา และความกังขาของฝ่ายต่างๆ ว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่ ...*...

ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีแง่มุมน่าสนใจจากมือกฎหมายของรัฐเอง อย่าง ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ได้โพสต์ความเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ตามร่าง พ.ร.บ.ข้าว หากชาวนาขาย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตนเก็บไว้ให้บุคคลอื่น และหากถูกพิจารณาว่าอยู่ในความหมายของ “เพื่อประโยชน์ทางการค้า” แล้ว ก็อาจจจะส่งผลกระทบต่อชาวนาโดยตรงได้ ซึ่งหากจะให้มีความชัดเจนว่าชาวนาไม่มีความผิดตามกฎหมายจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ก็ควรเขียนยกเว้นไว้ในกฎหมายเสียให้ชัดเจน และควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า อย่างไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า อย่างไรไม่ใช่ ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการใช้อำนาจที่ไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ...*...

พร้อมกันนี้ อัยการจังหวัดฯผู้นี้ ยังได้โฟกัสอีกประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องในการยกร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ “ มาตรา 27/2 ที่กำหนดให้ชาวนาซึ่งปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวประกาศกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ชาวนาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ และส่งเสริมจากรัฐจะต้องปลูกข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์เท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นการจำกัดทางเลือกของชาวนาในการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูก และอาจจะขาดมิติมุมมองสภาพชีวิตชาวนาตามความเป็นจริง” ...*...

สรุปแล้ว “เจ้าพระยา”ว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ คณะผู้ยกร่างฯควรถอยกลับไปรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้านเสียก่อน เพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับชาวนาอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปเข้าทางนายทุนยักษ์ใหญ่ที่ไหนอีก ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. เวลา 08.30 น. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ” ครั้งที่ 4 ที่ ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

08.45 น. ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิดการประชุมระดับโลกด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยของเรือโดยสาร (Ferry) ครั้งที่ 5 จัดโดย ดร.โรเบอร์ตา ไวส์บรอด ผู้ก่อตั้งสมาคมความปลอดภัยเรือเฟอร์รี่โลก และ สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ปธ.กก.บจก. เรือด่วนเจ้าพระยา ที่โรงแรมไอบิส สไตล์ ข้าวสาร เวียงใต้ ...*...

10.00 น. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี/ปธ.กก.มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 จัดโดย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

ระดับดีเยี่ยม...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล G-Green ประจำปี 2561 แก่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และ โรงแรมเวฟ พัทยา ในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม โดยมี ฟิลิปป์ ฟริคฮิงเงอร์ จาก โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และ อรชร ลักษณะสุต จาก โรงแรมเวฟ พัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

แรลลี่การกุศล...พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล NCSWT’S Family Rally 2019เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ที่สนามกีฬากองทัพบก วิภาวดีรังสิต

ยกระดับคุณภาพชีวิต...พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันก่อน

จุดบริการด่วนมหานคร...ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ จุดบริการด่วนมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมไว้ในจุดเดียว เปิดให้บริการทุกวัน โดยมี ณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ พวงเพ็ญ ชื่นค้า และ ดวงตา พงษ์วิไลย์ ให้การต้อนรับ ที่โซน I TECH MALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ บางแค

สนับสนุน...พล.ร.ท.เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบเสื้อกันหนาวและลูกฟุตบอล คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ สนับสนุนกิจกรรม กองทัพเรือ รวมใจต้านภัยหนาว จาก อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โดยมี วินิจ ยังสุรกานต์ ร่วมงาน ที่สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

เดินการกุศล...รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินการกุศล ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันก่อน

สตรีทคัลเจอร์...อุสรา ยงปิยกุล ผู้บริหารสยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง เปิดงานสยามดิสคัฟเวอรี่ : ดิสคัฟเวอร์ สตรีทคัลเจอร์เ ทศกาลสตรีทคัลเจอร์ อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย โดยมี รวิวัลย์ ทานาก้า สาลวิท สุวิพร ฐิติพล รามสูต อรศิรี ชินกำธรวงศ์ และ เจริญ เพ็งสถาพร ร่วมงาน ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

สตรอว์เบอร์รี่อินเลิฟ...เออร์ลินดา เพชรพิสิฐ ผู้บริหารโรบินสัน จัดงาน โครงการหลวงสตรอว์เบอร์รี่ อินเลิฟ ในแคมเปญโรบินสันไลฟ์สไตล์ เลิฟ เฟสติวัล 2019 เป็นครั้งแรกที่โรบินสัน ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง โดยมี จุมพต ตระกูลนุช ญาดา รุ่งวัฒนภักดิ์ กฤษณะ ถนอมทรัพย์ ณิชชา บุณยากร และ ภัครินทร์ เดชาสถิตพงษ์ ร่วมงาน ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน

ควีนส์คัพพิงค์โปโล...ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล รายการ ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2019 เพื่อหารายได้มอบแก่โครงการมะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ปณิตา ศรไทยเทวา จิราภา ลักษณวิศิษฎ์ และ ธนทัต ชัยอรรถ ร่วมงาน ที่สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา

ให้ความรู้...ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผช.ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ โอซีซีและ ทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มอบความรู้ด้านการดูแลผิว และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กองทุนประกันวินาศภัย