วันที่ 20 ก.พ.62 ที่ การทางพิเศษ นายสมบัติ สุระสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมการจราจร ได้มีหนังสือบันทึกที่ฝคจ./77 ลงวันที่ ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องการปิดช่องทางออกก่อนเข้าด่านชั่ง ผ่านทางพิเศษดินแดง โดยข้อความระบุว่า ..

เรียนผู้กำกับการ 2( ศูนย์ควบคุมจราจรด่วนทางพิเศษ) กองบังคับการตำรวจจราจร อ้างถึงหนังสือศูนย์ควบคุมการจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษที่ ตช.0015(จร.)24/4203 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ. ศ. 2559

ตามหนังสืออ้างถึงศูนย์ควบคุมการจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ ได้เชิญการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประชุมหารือการ แก้ไขปัญหาจราจร ในถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณก่อนเข้า ทางพิเศษดินแดง ซึ่งมีปัญหาการจราจร จากการก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ 2560 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง กรุงเทพ ซึ่งผลการประชุมได้มีมติขอให้การทางออกก่อนข้าด่านเก็บค่าทางผ่านพิเศษดินแดงดินแดง ช่วยระบายการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงระหว่างก่อสร้างขยายริมถนนมิตรไมตรี ซึ่งปัจจุบันนี้การก่อสร้าง ขยายถนนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ ทางพิเศษ ได้ขอให้คงปิดช่องทาง ดังกล่าวไว้ก่อนนั้น

กรมการทางพิเศษ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้ทางพิเศษหลายกรณี ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้ทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง เนื่องจากมีรถที่จะใช้ถนนคู่ขนาน ไปใช้ในช่องทางออกดังกล่าว กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าด่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าว การทางพิเศษ จะดำเนินการปิดช่องทางออกก่อนเข้า ด่านเก็บเงินทางพิเศษดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประสานแจ้งศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร บก. 02 ทราบ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน