การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อเร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประหยัดพลังงานเสริมมาตรฐาน UD เติมชั้นลอยอยู่ได้ทั้งครอบครัว ราคาไม่เกิน 3 แสนบาท ผ่อนชำระเดือนละ 1,500 -2,000 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านล้านหลังที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศให้การสนับสนุนสินเชื่ออัตราพิเศษตามนโยบายรัฐบาล น่าจะสอดรับกับทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจตลาดผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากมีกำไรน้อยและผู้กู้มีโอกาสผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารไม่มากนัก

“แม้มีผู้จองสิทธิบ้านล้านหลังจำนวนมาก แต่เป็นการจองเพื่อให้ได้สิทธิเป็นหลัก แต่การจะกู้ได้ตามสิทธิหรือไม่นั้นอยู่ที่การประเมินรายได้และขีดความสามารถผ่อนชำระของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีสัดส่วนการได้เงินกู้ประมาณ 50 - 70 % เท่านั้น”

การเคหะแห่งชาติจึงวางแผนพัฒนาบ้าน Smart Home ในระดับราคาที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ และไม่มีคู่แข่งเพราะต้นทุนต่ำ เป็นบ้านนวัตกรรมใหม่ออกแบบรองรับผู้อยู่อาศัยได้ทุกคน (Universal Design) ประหยัดพลังงาน โดยใช้รูปแบบบ้านโครงเหล็กซึ่งมีความแข็งแรง สามารถเสริมชั้นลอยรองรับการอยู่อาศัยได้ทั้งครอบครัว

“ใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 เดือน ราคาไม่เกิน 3 แสนบาท ผ่อนชำระเดือนละ 1,500-2,000 บาท ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้มีรายได้ต่ำได้ดีมาก เพราะถ้าเกินกว่านี้อาจมีปัญหาความสามารถชำระหนี้อย่างต่อเนื่องได้” ดร.ธัชพลกล่าว

โครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. ราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาทสำหรับผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงาน คนเริ่มต้นชีวิตครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3% โดยผ่อนชำระเดือนละ 3,800 บาท

กองทุนประกันวินาศภัย