สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม“การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ” (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย

- กิริยา ท่วงท่า อิริยาบถ
- ทักษะการพูดและการสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร
- มารยาทสากลในการติดต่อธุรกิจ
- มารยาทการรับประทานอาหารสากล

เพื่อบุคลิกภาพดี สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ

โดยการจัดอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. สถานที่อบรม Hotel Muse Bangkok(Langsuan)

***ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.นฤมล ชมโฉม โทร. 0 2160 1221 086 660 7969