ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวด clip vdo โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ในปีนี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 46 ผลงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ,รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต จ.ฉะเชิงเทรา,รางวัลอันดับที่ 3โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ,รางวัลอันดับที่ 4โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี,รางวัลอันดับที่ 5 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมนี้ทำให้เกิดต้นแบบในการสร้างสรรค์สื่อที่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในชีวิตประจำวันได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน