กรประณม วงษ์มงคล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ วิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ในโอกาส ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารความเสี่ยง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562