พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.มีคำสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 13 ก.พ. ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับผังและเนื้อหารายการพบว่าได้มีการกระทำความผิดในการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาทำให้เกิดความสับสน และยั่วยุให้เกิดความแตกแยก โดยมีผู้ร้องเรียนว๊อยทีวีมาโดยตลอด

จากสถิติปี 2558 มีการกระทำความผิด 4กรณี ปี 2559 มี 11 กรณี ปี 2560 มี 10 กรณี และปี 61 มี 9 กรณี ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ และมีการตักเตือนไปหลายครั้งตั้งแต่ปี 2558 จนปัจจุบัน โดยล่าสุดพบว่ายังมีการกระทำผิดอีก จากรายการทูไนท์ไทยแลนด์วันที่ 16 ธ.ค. 2561 ,รายการเบรกกิ้งนิวส์ วันที่ 21 , 28 , 29 ม.ค. และวันที่ 4 ก.พ. 2562 จึงมีคำสั่งทางปกครองให้ว๊อยทีวีปรับปรุงตัวเอง

ทั้งนี้มาตรการที่ดำเนินการไปถือเป็นมาตรการที่สมควรแก่เหตุเพราะหากย้อนไปดูสถิติจะพบว่ามีการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากเมื่อครบกำหนดระงับการออกอากาศและกลับมาออกอากาศแล้วยังมีการกระทำผิดอีกจะมีการพิจารณาคำสั่งทางปกครองที่มีความรุนแรงมากขึ้น ขอทำความเข้าใจว่ามาตรการ ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า การออกคำสั่งทางปกครองกรณีนี้ ใช้อำนาจตามมาตรา 64 มาตรา 16 และมาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ในการระงับการออกอากาศโดยจะส่งคำสั่งให้ว๊อยทีวีภายในวันนี้ (12 ก.พ.) โดยหลังได้มีคำสั่งทางปกครอง ว๊อยทีวีสามารถอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองโดยร้อยศาลปกครองภายใน 30 วัน