บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี (ซ้าย) ผู้จัดการสาขาสุรินทร์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA VIP) จำนวน 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวปราณี จันทร์ทะมาต (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นหลานของนายละดมศักดิ์ ชัญถาวร ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวปิยะพร ปิยะรุ่งบัณฑิต (ขวา) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน