คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังเกณฑ์ด้วยมาตรการลดฝุ่นของหลายหน่วยงานที่ต่อเนื่องเข้มข้น

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 8 ก.พ.62 ระบุปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

ทั้งนี้ จากการดำเนินงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะบนถนนเกษตรนวมินทร์  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนสุวินทวงศ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนิมิตรใหม่ เรียกรถตรวจสอบ 302 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ 231 คัน ควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 82 คัน รถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ เรียก 71 คัน ควันดำเกินมาตรฐาน 19 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ จำนวน 19 คัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานแล้ว และร่วมกับ บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 17 ชุด รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 447 ราย แบ่งเป็น รถใหญ่ตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ผ่าน 238 ราย, รถเล็กตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 209 ราย

ทั้งนี้การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม "รถน้ำ ลดฝุ่น" จัดรถน้ำร่วมฉีดพ่นน้ำกับหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ และพร้อมสนับสนุนต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติ กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ ร่วมปฏิบัติการกับ กทม. ทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณถนนรามอินทรา ถนนนวมินทร์ ถนนสรงประภา