ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัคร การเลือกตั้ง สส.เขต จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร ที่ห้องสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดพังงา สำนักงาน กกต.จังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา พบว่ามีผู้มาสมัครลงแข่งขันการเลือกตั้ง สส.เขต จังหวัดพังงา จำนวน 4 ราย จาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่ หมายเลข 16 นางนวลละมัย ขวัญเพ็ชร์ พรรคพลังปวงชนไทย หมายเลข 17 นายทรงสวรรค์ บัวแก้ว พรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 18 นายวินัย จันทริก พรรคกรีน และหมายเลข 19 นายกรวิภาส หมายแร่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ขณะที่ น.ส.บุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผอ.กกต.พังงา และ นายเอกมล หุนเจริญ ผอ.กกต.เขตเลือกตั้งจังหวัดพังงา ได้ออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีประเด็นเชิญชวนประชาชนให้ออกใช้สิทธิ์ในวันลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 ในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ โดยตรวจสอบรายชื่อก่อนวันลงคะแนนเสียงได้ที่สำนักงานทะเบียนของตนเอง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป ที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นนอกเหนือเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งจนไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.62 – 19 ก.พ.62 หรือผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกเขตราชอาณาจักรที่ตนมีชื่ออยู่สามารถลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ https://election.bora.dopa.go.th โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งวันที่ 28 ม.ค.62 – 19 ก.พ.62

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance