ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 12 คิดดี ร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้ง สู้ศึกเลือกตั้งอย่างอย่างสร้างสรรค์  "ภญ.นพวรรณ" มั่นใจประเทศผ่านปัญหาด้วยสมานฉันท์ พร้อมจับมือทุกพรรค ย้ำไม่สาดโคลนทางการเมืองใส่กัน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณ อาคารกีฬานิเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ กกต. ใช้รับสมัคร ส.ส. ในพื้นที่ กทม. เป็นไปอย่างคึกคัก ที่น่าสนใจผู้สมัครส.ส.กทม.เขต12 บางเขน นำโดยภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น พรรคพลังประชารัฐ นายรัฐพงษ์ ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ พ.ต.อ.นพ.ปิยะพงษ์ สาครเย็น พรรคเพื่อชาติ หลังจับสลากหมายเลขได้ร่วมพูดคุยกันสมานฉันท์ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งร่วมกัน

ภญ.นพวรรณ กล่าวว่า เราทุกคนควรจะมองข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้้น  การที่จะนำประเทศผ่านปัญหาได้ต้องเกิดจากความสมานฉันท์  ร่วมกันแก้ปัญหาในกับประชาชนโดยไม่มองถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ความสมานฉันท์จะต้องเริ่มจากการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ  ไม่มีการสาดโคลนหรือใส่ร้ายกัน  แสดงความจริงใจในการทำงานให้ประชาชนได้เห็นว่า  เราทำงานจริง  และร่วมมือกันแก้ปัญหากับทุกฝ่ายทุกพรรค ซึ่งจุดขายคือ เข้าถึง พึ่งได้ ทำจริง  การที่ทุกคนสามารถจะมาบอกถึงปัญหา และผู้สมัครพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่และติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.เนื่องจากว่าพลังเสียงของทุกคนจะเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปลี่ยนแปลงสังคมจึงอยากให้ทุกคนมาลงคะแนนเสียงอย่างพร้อมเพรียงกัน