PTT-KV-DJSI-Online

ภาพจาก Associated Press

ภาพวินาทีชีวิตเขื่อนแตกทางตอนใต้ของประเทศบราซิลใกล้บริเวณเหมืองแร่เหล็ก ทำให้มีผู้เสียชีวิตและศูนย์หายกว่า 300 คน

ภาพจาก Guardian News

ภาพจาก NBC News