การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณคลองแสนแสบ ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่คลองตาหนัง ถึงแยกบางกะปิ

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอพพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android