เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 30 มกราคม ภายในลานห้างโรบินสัน อ.เมือง จ.ตรัง พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีประชาชนเข้ารับมอบโฉนดที่ดิน 83 ฉบับ รถยนต์10คันและรถจักรยานยนต์ 22 อคัน

พล.ต.ท.รณศิลป์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม โดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายยุติธรรม ทหาร ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทำให้ประชาชนมีความสุข มีการขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจา ไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

พล.ต.ท.รณศิลป์ กล่าวอีกว่า โดยภาพรวมทางตำรวจภูธรภาค 9 ได้จัดทำโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องลดความเลื่อมล้ำ คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สอนให้กับประชาชนในกรณีที่ผู้ยืมได้รับความไม่เป็นธรรมซึ่งมีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่าวเจ้าหนี้ลูกหนี้ให้เป็นไปตามราคาดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในวันนี้สามารถคืนดอกเบี้ยได้ 81 รายรวมทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของตำรรวจภูธรภาค 9 ทั้งจังหัดทำพร้อมกัน และทั่วประเทศ วันนี้สัญจรมาจังหวัดตรังคืนโฉนดให้ประชาชนจังหวัดตรัง กรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่ได้จะดูว่าผิดตรงไหน ถ้าเป็นเรื่องดอกเบี้ยราคาก็ว่าไปแต่ถ้าฉ้โกงปลอมเอกสาร ก็ดำเนินคดีไปตามนั้น

“สรุปผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ม.ค.62 จับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 15 ราย ผู้ต้องหา 17 คน ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 79 ราย ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 117 คน สามารถนำกลับมาซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 83 ฉบับ คิดเป็นเนื้อที่ 94 ไร่ - งาน 42 ตารางวา รถยนต์ 10 คัน รถจักรยานยนต์ 22 คัน รวมมูลค่าความเสียหายรวม 13,171,900 บาท” พล.ต.ท.รณศิลป์ กล่าว

พล.ต.ท.รณศิลป์ กล่าวถึงการดูแลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งมาทุกกองบัญชาการให้เตรียมการเรืองการเลือกตั้ง ตอนนี้มีการอบรมเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง จัดเตรียมกำลังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ 7 จังหวัดของ ภาค 9 เช่น มือปืนรับจ้าง ผู้มีอิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกตั้ง ตนได้กำชับให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัด ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เรียบร้อยป้องกันการซื้อเสียงขายสิทธิ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างเด็ดขาด