PTT-KV-DJSI-Online

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีได้นำตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศเคนย่า และ ยูกันดา จำนวน 7 คน เข้าพบหารือนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรับทราบนโยบายในการบริหารจังหวัดด้านการอนามัยและสาธารณะสุข โดยมี นางสาวทิพย์สุดา คำโท เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีนำคณะสื่อมวลชนทั้ง 2 ประเทศ ที่มี มิสเมอรี่ โคเรีย สื่อมวลชนสังกัดสถานีโทรทัศน์ KTN ประเทศเคนย่า เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สื่อมวลชนจากประเทศเคนย่า และ ยูกันดา ให้ความสนใจเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณภาพของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ก่อนนำข้อมูลไปนำเสนอผ่านสื่อภายในประเทศของตนเอง

รวมทั้งสนใจการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ทางเลือก แพทย์สมุนไพร นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาใช้ในกรรักษาพยาบาลให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยจะมีการศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่โรงพยาบาลพระปกแกล้าจันทบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิต ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพ ด้วยหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ และรณรงค์การออกกำลังกายมากกว่าการรักษาพยาบาล

นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี