ดีเดย์เปิดโครงการถนนสะอาดร่วมกับภาครัฐ-เอกชน นำร่องถ.พญาไท ก่อนสานต่อเขตละสาย มุ่งแก้ปัญหาฝุ่นพิษ ระบุสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่รุนแรงถึงต้องประกาศพื้นที่คุมมลพิษ พร้อมสั่งแต่ละเขตฉีดน้ำไล่ฝุ่นอย่าทำน้ำท่วมให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่ฯกทม.เปิดโครงการถนนอากาศสะอาด ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากกรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กลุ่มธุรกิจสยามสแควร์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และสำนักงานเขต 50 เขต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า สถานการณ์อากาศปีนี้รุนแรงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดมลพิษทางอากาศ โดยทำโครงการถนนอากาศสะอาด คัดเลือกถนนพญาไท เขตปทุมวัน ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร จากแยกสามย่าน - แยกปทุมวัน เป็นพื้นที่นำร่อง ด้วย 6 มาตรการ 12 กิจกรรม ได้แก่ มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ มาตรการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิด มาตรการทำความสะอาดถนน มาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มาตรการจัดการจราจร และมาตรการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกขับเคลื่อนและนำแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด เขตปทุมวัน ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นต้นแบบให้อีก 49 เขต โดยคัดเลือกถนนเขตละ 1 สาย ร่วมโครงการถนนสะอาด ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ฝุ่นละออง ในพื้นที่กทม. ได้

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กขณะนี้ถือว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องประกาศเป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ อีกทั้งในการประกาศนั้นต้องมีปัจจัยค่าฝุ่นละอองที่สูงมากเป็นเวลานาน ซึ่งกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ทำงานร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ หากจำเป็นต้องประกาศเขตควบคุมมลพิษอย่างไรจะมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างแน่นอน ประกอบกับการประกาศนั้นมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่รุนแรง

สำหรับกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการฉีดพ่นละอองน้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนั้นได้กำชับหน่วยงานที่ต้องทำงานให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบให้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด แต่เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจว่านี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยหากไม่ทำอะไรเลยอาจทำให้สถานการณ์รุนแรงแต่ก็กำชับไปว่าอย่าถึงกับให้น้ำท่วมขังซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง