นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปีนี้บริษัทเตรียมเปิดขายโครงการใหม่จำนวน 16 โครงการ ซึ่งเป็นแนวราบทั้งหมด แบ่งเป็น โครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 14 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา มูลค่าโครงการรวม 29,960 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทยังเตรียมงบลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณซื้อที่ดินไว้รองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 7,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ใช้ในการพัฒนาโครงการเทอมินอล พระราม 3 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2564

สำหรับเป้าหมายยอดขายโครงการในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 33,000 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้วางไว้ที่ 37,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 40-50% โดยเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 32,000 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าคาดประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่ารายได้จากค่าเช่าปีนี้จะเติบโตประมาณ 35-36% จากปีที่ผ่านมา