ด้วยสภาพอากาศปิด ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะแนวโน้มฝุ่นลดลง แต่ยังคงต้องระวัง คาดพรุ่งนี้กทม.จะมีฝนมาช่วย 20%

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 16 ม.ค.62 ว่า ในช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดีขึ้นไประดับชั้นบรรยากาศระดับบนๆ ได้ ลมสงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’ ถึง 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 15 พื้นที่

พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 8 พื้นที่

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และจากการคากการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล มีโอกาสมีฝน 20%

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด ห้ามการใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทอย่างเด็ดขาด

แฃะสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ได้ทาง. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. (พื้นที่ทั่วประเทศ) ทางเว็ปไซต์ www.air4thai.pcd.go.th และแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai, สถานีตรวจวัดของ กทม. (เฉพาะพื้นที่ กทม.) ทางเว็ปไซต์www.bangkokairquality.com และ เพชบุ๊คแฟนเพจ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ภาพ FBจส.100