วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนพิสัย นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาสภาเทศบาล พนักงาน ครู นักเรียน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชน และน้องๆหนูๆ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดย นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แต่งกายในชุดนักเรียนย้อนยุค ร่วมสนุกกับเด็กๆ อีกด้วย
นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าวว่า เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในกิจกรรมต่างๆและเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเด็กอนาคต ของชาติต่อไป

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

โดย นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้จัดความสุขให้เด็กอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความพิเศษก็คือตนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้แต่งกายในชุดนักเรียนย้อนยุค เพื่อมาแสดงและก็มอบความสุขให้นักเรียน เนื่องในวันเด็กอย่างเต็มที่ และในวันนี้เด็กมีความสุข และผู้ปกครองก็มาให้ของขวัญ มาแจกความสุขให้เด็กอย่างเต็มที่เหมือนกัน ก็ถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของเด็กๆ วันที่เด็กทุกคนต้องการความสุข

“วันนี้ถือวันของเด็กๆ และการจัดงานก็ปล่อยความสุขให้เขาอย่างเต็มที่ และที่สำคัญก็ได้เน้นให้เด็กปฏิบัติตามคำขวัญของท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มอบให้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ก็คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพราะเด็กในวันนี้ จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติในวันข้างหน้าต่อไป” นายแพทย์สรร กล่าว