นายก อบต.หนองหลวงจัดงานวันเด็ก ปี 62 มุ่งปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีทัศนคติที่ดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักสิ่งแวดล้อม

เช้าวันที่ 12 ม.ค.62 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฝ้าไร่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอเฝ้าไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบตงหนองหลวง และชาวตำบลหนองหลวง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยทุกคนที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ต่างพร้อมใจกันสวมชุดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกายแบบไทย

จากนั้น นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจาก นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลวงจัดขึ้น โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 มีข้อความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ต.หนองหลวง การเล่นเกมส์ ทายปัญหา แจกของรางวัล พร้อมจัดอาหาร ขนม ไอศกรีม เครื่องดื่มมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้มาร่วมงานมีความสุข สนุก กับการจัดกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แสดงความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

นางสมัย ชนาราษฎร์ นายก อบต.หนองหลวง กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง ต้องจำเป็นได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพสืบไป จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน อบต.หนองหลวง จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ที่นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ไอศกรีม และสนับสนุนของรางวัล เพื่อแจกแก่เด็ก ที่มาร่วมงาน โดยภายในงานจะไม่มีพลาสติกและโฟม เพื่อเป็นการณรงค์ให้เด็กและเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การส่วนตำบลหนองหลวง กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ตนได้กำชับให้ทุกฝ่ายไม่ให้ให้มีโฟม หรือพลาสติกภายในงานเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ “ตำบลปลอดถังขยะ หน้าบ้านสดใส ไร้ถังขยะ” ซึ่งชาวตำบลหนองหลวงได้ทำมาแล้วหลายปี และชาวตำบลหนองหลวงได้ร่วมกันประกาศว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตำบล ปลอดถังขยะ เพราะเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างมากมาย อีกทั้งที่ทิ้งขยะในตำบลก็ไม่เพียงพอ มีแค่เพียง 8 ไร่เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปขาย, ทำขยะรีไซเคิล สร้างรายได้, ทำปุ๋ยชีวภาพ และจัดทำโครงการฌาปนกิจขยะ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้วจะได้รับเงิน จำนวน 14,340 บาท

ทั้งนี้เพื่อต้องการช่วยประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สวยงามสะอาดตา ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อเราไม่มีขยะอยู่หน้าบ้าน เราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพื่อให้เป็น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ปลอดขยะอย่างแท้จริง “ No Foam No Plastic ไม่มีขยะ เพราะพวกเราจะไม่ใช้พลาสติก ไม่ใช้โฟม ตามสโลแกน ลดการใช้ถุง นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต ไปยังสถานที่ต่างๆ และในวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน” นายก อบต.หนองหลวงกล่าว.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน