วันที่ 12 ม.ค.ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบก.ทล.เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้กำหนดแนวทางให้ตำรวจทางหลวงทั่วไทย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกรักษากฎหมายเคารพกฎจราจร สร้างความปลอดภัยการขับขี่ ด้วยการให้ขึ้นมาเรียนรู้รถวิทยุตำรวจทางหลวงที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจทางหลวง

พล.ต.ต.ชัช กล่าวอีกว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ตามคำขวัญคำขวัญของนายกรัฐมนตรี "วันเด็กปี 2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ดังนั้นกองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วมจัดนิทรรศการจากให้ความรู้แก่เยาวชนพร้อมทั้งมอบ อาหาร ขนม ของเล่น มากมายมอบให้เด็กๆ ได้รับความสุขทั่วหล้า เพราะเราห่วงใย อยากให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพละ"ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง" ทำทุกอย่างด้วยสำนึก​ เพราะเราคือ "ตำรวจทางหลวง