สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาให้ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และ ยาพระราชทาน จำนวน 750 ชุด ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนท่าชีวิทยาคม ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี