วันที่ 12 ม.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคมนี้ ที่บริเวณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบริการเพิ่มมากขึ้น

โดยกิจกรรมภายในงานจะมีพิธีบวงสรวงและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลวงนิคมคณารักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดราชบุรี ที่เสียชีวิตระหว่างการออกตรวจความเรียบร้อยช่วงสงครามที่บริเวณสะพานดำ (เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2488) และประกอบพิธีบวงสรวงริมสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาเมืองราชบุรีให้สงบสุขร่มเย็นตลอดไป
พิเศษในช่วงค่ำของทุกวัน ชมการประดับไฟโชว์แสงสี การแสดงน้ำพุดนตรี และการแสดงหนังใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ชมงานศิลป์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรม Workshop และการสาธิตศิลปะจากเหล่าศิลปิน เลือกซื้อ ชิม อาหารอร่อย และสินค้า OTOP มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี

สำหรับไฮไลท์ของงาน ในช่วงวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. พบกับ การแสดง Light & Sound จินตภาพประกอบแสง สี เสียง และสื่อประสม อิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ณ เวทีกลางน้ำแม่กลอง ด้วยเทคนิคการจำลองเหตุการณ์สำคัญในการระเบิด การแสดงพลุประกอบเสียงเพลง