ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ“หม่อมเต่า” ได้เขียน 6 ความบทพิเศษ เพื่อทำการเผยแพร่ ได้แก่ บริจาคภาษีให้พรรคการเมือง, ร่วมกันเราทำได้,ค่าอาหารเด็กในโรงเรียน, ธนาคารแห่งประเทศไทย กับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ. พ.ศ. 2561 , ทบวงจัดเก็บภาษีอิสระ และ พาณิชยนาวี เรือดำน้ำ ท่าเรือพังงา โดย'สยามรัฐ'ออนไลน์ จะนำเสนอเป็นตอนๆ ให้คุณผู้อ่านได้ติดตามดังนี้

สำหรับบทความแรกในวันนี้ ขอเสนอเรื่อง “บริจาคภาษีให้พรรคการเมือง” มีสาระสำคัญดังนี้

พ.ร.บ. พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้สิทธิผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 9 บริจาคภาษี 100 บาท ให้กับพรรคการเมืองที่ตนประสงค์ และปีนี้ พ.ร.บ. พรรคการเมือง พ.ศ. 2561 เพิ่มให้เป็น 500 บาท

ผมเป็นคน ๆ หนึ่งที่วิ่งเรื่องนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพราะเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของเมืองไทยคือพรรคการเมืองไม่มีเงิน ทำให้ต้องหาเงินและเป็นหนี้บุญคุณของผู้อุปถัมภ์ ไม่สามารถทำงาน ทำให้ประเทศเจริญโดยอิสระ

สมัยบริจาคภาษีได้ 100 บาท มีผู้บริจาค 92,000 ราย เป็นเงิน 9.2 ล้านบาท ปีนี้มีพ.ร.บ. พรรคการเมือง เพิ่มเป็น 500 บาท อาจจะมีผู้บริจาคเป็นเงิน 49.5 ล้านบาท ถึง 247.5 ล้านบาท เนื่องจากมีนัยยะมากขึ้น อาจมีจำนวนรายผู้บริจาคมากขึ้นด้วย

ผมคิดว่า น่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาท ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นเงินถึง 74.25 ล้านบาท ถึง 495 ล้านบาท แล้วแต่ระดับความสนใจของผู้เสียภาษี ซึ่งเสนอเพียงแค่ 1,000 บาท เพราะการให้ผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 9 มีสิทธิบริจาคภาษีให้กับพรรคการเมือง ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ไม่มีภาษีต้องเสีย และไม่สามารถบริจาคให้กับพรรคการเมืองที่ตนชอบได้ แต่ยังดีกว่าให้พรรคการเมืองรับเงินจากมหาเศรษฐีหรือทำการทุจริต

อย่าหลงกับเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้บริจาคเงินได้ของตนเองเพิ่มจากไม่เกิน 5,000 บาท เป็นไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า คือให้บริจาคเงินตัวเองแก่พรรคการเมืองแล้วเสียภาษีน้อยลง

ที่ผมเสนอคือให้บริจาคเงินภาษีเลยแหละ เสียภาษีเท่าเดิม เพียงแต่บอกได้ว่าจะให้พรรคไหนได้รับภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องบริจาคเงินได้ของตัวเองให้กับพรรคการเมือง ซึ่งบางทีมันก็ไม่อยากนัก เพราะมันก็เงินได้ของเราแหละ ส่วนที่ผมเสนอมันไม่ใช่เงินได้ แต่เพียงบอกว่าพรรคการเมืองใดควรได้เงินจากรัฐ น่าจะทำใจได้ง่ายกว่า

โปรดติดตามต่อ #6เรื่องที่ควรคิดจากหม่อมเต่า