อบต.สามบัณฑิต คึกคัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มอบโชคใหญ่จักรยานและทุนการศึกษาแจกของขวัญอั้น

วันที่ 12 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ พันตรีแทน ทรงวรวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิตเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภาผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ คณะครู และเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

โดยภายในงานมีกิจกรรมการเเสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที สลับกับการจับสลากแจกของขวัญซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานนับเกือบห้าสิบคัน ผู้ปกครองเด็กๆเยาวชนต่างรอลุ้นอย่างตื่นเต้น หวังรับโชคใหญ่เป็นของขวัญวันเด็กในปีนี้นอกจากนี้มี ซุ้มการเเข่งขันเกมส์ ตอบปัญหา และกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนนับ 10ซุ้ม อีกทั้งมีการเปิดซุ้มอาหารประเภทต่างๆไว้บริการเเก่ เด็กๆและผู้ที่มาร่วมงานอีกจำนวนมาก

โดยครั้งนี้บริษัทซินไห่(ประเทศไทย) จำกัด นำโดย , Mr.Li Xinประธาน บริษัทซินไห่(ประเทศไทย) จำกัด และMr.Hongtao Yao ได้มอบจักรยานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ20 คันและเปิดซุ้มแจกของขวัญให้เด็กๆอยากมากมาย

ทางด้านว่าที่ พันตรีแทน ทรงวรวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิตกล่าวว่าในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2561 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ”"วันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนมากขึ้น ในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะหน้าที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า