โรงเรียนบ้านนาปลาจาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 สร้างความสุข และรอยยิ้มแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารรวมใจ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด โดย นายชาตรี คำจิ่ง กำนันตำบลห้วยผา ได้เดินทางร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมอบของขวัญของรางวัล แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ ภายในงาน มีการเล่นเกม จับสลากรางวัล มอบทุนการศึกษา และ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ด้านนายชาตรี คำจิ่ง กำนันตำบลห้วยผา ได้เปิดเผยว่า งานวันเด็กแห่งชาติ นั้น โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสุขแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบ้านนาปลาจาด ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีกิจกรรมดีๆ ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงสร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด ตนเองในฐานะตัวแทนของชาวบ้าน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เข้ามามอบตุ๊กตา ของขวัญ ของรางวัล อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ขนม อาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม เพื่อแจกให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้