เช้าวันนี้(12ม.ค.2561)ที่ เทศบาลตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่จัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ โดยมีนายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ เอกชนต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยภายในงานมีกิจกรรมการเเสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที สลับกับการจับสลากแจกของขวัญซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานนับเกือบห้าสิบคัน ผู้ปกครองเด็กๆเยาวชนต่างรอลุ้นอย่างตื่นเต้น หวังรับโชคใหญ่เป็นของขวัญวันเด็กในปีนี้นอกจากนี้มีการจัดซุ้มนิทรรศการรักษ์โลก ซุ้มการเเข่งขันเกมส์ ตอบปัญหา และกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนนับ 10ซุ้ม อีกทั้งมีการเปิดซุ้มอาหารประเภทต่างๆไว้บริการเเก่ เด็กๆและผู้ที่มาร่วมงานอีกจำนวนมาก

ทางด้านนายภูดิท ฯนายกเทศมนตรีตำบลรัษฏากล่าวว่า"วันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนมากขึ้น ในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะหน้าที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดี และมีความจงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณ มีวินัย มีคุณธรรม มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีความรักความสามัคคี เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศและมีความมั่นคงก้าวหน้าสืบไป"