วันที่ 11 ม.ค.62 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวเปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ดำเนินการจัด โครงการปรับปรุงระบบบริการช่อง FAST TRACK ปี 2562 ขึ้นมารองรับระบบบริการยุคใหม่ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิและสายการบิน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อการให้บริการจากเดิมเป็น ช่อง FAST TRACK สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจโดยมีการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1 ด้านกายภาพเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เดินทาง สามารถทราบเส้นทางมายังจุด FAST TRACK จากป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ มีการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า ขาเข้าและขาออก ช่องทางเดินและจุดตรวจ FAST TRACK ให้สวยงามทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ผู้เดินทางเกิดการประทับใจจากการใช้บริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ และสายการบิน
นอกจากนี้ได้ดำเนินการด้านบริหารจัดการบัตร มีระบบสารสนเทศในการควบคุมการจัดพิมพ์บัตร FAST TRACK และระบบสารสนเทศในการอนุมัติการเบิกบัตร สถานะบัตร พร้อมระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการปลอมบัตรหรือการวนซ้ำได้

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า เมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินธุรกิจการบินประเทศไทย(AOC)และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันตามคำร้องขออำนวยความสะดวก AOC โดยอนุญาติให้บริการ PREMIUM LANE สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่สามารถผ่านช่องทางตรวจหนังสือเดินทาง (Priority Lane) ได้ เพื่อความเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิและสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อการให้บริการจากเดิมเป็น ช่อง FAST TRACK ดังกล่าว