"ทำเนียบฯ" คึกคัก จัดงานวันเด็กให้ลูกหลานขรก.ก่อนใคร เข้าคิวนั่งเก้าอี้ถ่ายรูปกับ “ลุงตู่”

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการจัดกิจรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้กับบุตรหลานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ก่อนล่วงหน้า1 วัน เนื่องจากในวันที่ 12 ม.ค. ซึ่งเป็นงานวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ติดภารกิจในการดูแลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้เด็กๆ ที่มาในวันนี้ จะได้รับโอกาสให้เข้ามาเที่ยวงานวันเด็กก่อนเป็นชุดแรก ได้เยี่ยมชมห้องทำงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร่วมถ่ายรูปกับนายกฯ รวมถึงได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ด้วย ทั้งนี้นายกฯ และพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินลงมายังบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อพูดคุยกับเด็ก ๆ พร้อมจับรางวัลให้กับเด็กๆ กว่า 300 คน อย่างสนุกสนาน โดยเด็กๆทุกคนจะได้รับกระเป๋า ซึ่งภายในมีตุ๊กตา สมุด ดินสอ และของเล่นต่างๆ

จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทว่า ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนในสังคม ขอให้เด็กเรียนรู้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 วันนี้เป็นการจัดงานวันเด็กเพื่อลูกหลานข้าราชการทำเนียบฯ ซึ่งตนให้ความสำคัญกับทุกคน เพราะเราคือกำลังพล ดีใจที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ เด็กคือผู้ใหญ่ในวันหน้าและคืออนาคตของประเทศไทย เราต้องสอนหลักคิดและวิธีการที่ถูกต้อง ขอให้ทุกคนเติบโตและสร้างตัว ทุกคนต้องสร้างตัวเอง พ่อแม่ของเด็ก ก็ต้องสร้างตัวมาจนเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับเล็ก กลางขึ้นมา ไล่ระดับขึ้นไป นั่นคือวัฒนธรรมของคนไทย ทั้งในเรื่องการปรองดอง ความสมานฉันท์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และเคารพกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของสังคมเราในวันนี้ เนื่องในวันเด็กปีนี้ไม่มีอะไรจะให้ ของขวัญที่นำมาจับฉลากเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ขอให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีกำลังกายกำลังใจ เลี้ยงลูกได้ประสบความสำเร็จ ตามที่คาดหวังและตั้งใจ รวมถึงหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อาจจะเล่นกีฬา ออกกำลังกาย พาสุนัขไปเดินเล่น ขอให้ทุกคนคิดได้แบบนี้.