10 ผู้แทนจากหน่วยงานชุมชนเตาปูน-บางซื่อ และพื้นที่ใกล้เคียง รับมอบของขวัญส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งเครื่องเขียน ของเล่น และตุ๊กตา จากนายวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งจัดมอบเป็นประจำทุกปี ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย