สตช.เชิญชวนร่วมกิจกรรม“ปลอดภัย อุ่นใจ ได้รอยยิ้ม และความสุข” งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
11 ม.ค.62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร.เปิดเผยว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจกันจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างโอกาสและการเรียนรู้ โดยจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากประกอบกับ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กหายพลัดหลงและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้สั่งการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ จึงได้กำหนดแผนและมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในห้วงวันเด็กแห่งชาติ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมที่มีเด็กเยาวชน และผู้ร่วมงานจำนวนมาก
พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือ และสร้างการรับรู้ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปเที่ยวลำพัง และควรจัดทำบัตรที่ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็ก
และประสานขอความร่วมมือจากผู้จัดกิจกรรม ให้ระมัดระวังอันตรายจากอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หรือมีสระน้ำ บ่อน้ำ อยู่บริเวณใกล้เคียง
ส่วนการใช้รถโรงเรียนหรือรถยนต์โดยสารรับจ้างเป็นพาหนะในการเดินทางพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถโรงเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรและให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ สอดส่องดูแลอย่าให้เด็กห้อยโหน รวมทั้งระมัดระวังการขึ้นรถลงรถของเด็ก และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 46/2558 ลง 30 ธันวาคม 2558 อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการไปยัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล , ตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 , กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดติด โดยให้ทุกสถานีตำรวจ พิจารณาจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ที่ตั้งของหน่วย ทั้งนี้โดยร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของแต่ละสถานีตามความเหมาะสมนอกจากกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร และ โรงพักริมคลอง ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น. ชมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึง การขับขี่อย่างปลอดภัย , เครื่องหมายจราจรต่างๆ และจะได้ทดลองขับขี่ยานพาหนะในถนนจำลองอุ่นไอรัก ได้รับใบขับขี่จำลองอุ่นไอรัก ทั้งนี้ได้จัดเตรียมของรางวัลจำนวนมาก , กระปุกออมสินอุ่นไอรัก , การจับรางวัลพิเศษ และอาหารขนมสำหรับเด็ก
สำหรับที่ โรงพักริมคลอง เด็กๆ จะได้เรียนรู้และสัมผัสการทำงานของตำรวจในสมัย รัชกาลที่ 5
ต่อรัชกาลที่ 6
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานร่วมกิจกรรม “ปลอดภัย อุ่นใจ ได้รอยยิ้ม และความสุข” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562