ผอ.แขวงทางหลวงตากที่ 2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีปิดจุดกลับรถและจุดเลี้ยวบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว หลังพบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมชูศักดิ์ เกวี แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด ตำรวจ สภ.แม่สอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และชาวบ้านชุมชนสองแคว 1 ชุมชนสองแคว 2 เทศบาลนครแม่สอด และ สื่อมวลชน การประชุมหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการปิดจุดกลับรถและจุดเลี้ยวบริเวณถนนสายเอเชีย แม่สอด-ริมเมย กม.4+750 กม. และ กม. 4+945 หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว หลังพบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิต

โดยเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแขวงทางหลวงตากที่ 2 เสนอให้ปิดทั้งสองจุดแล้วให้ไปใช้จุดกลับรถบริเวณไฟแดงหน้าสถานีขนส่งแม่สอดและบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีซึ่งทั้งสองจุดห่างกันประมาณ2 กิโลเมตร

ขณะที่ผู้แทนจากชุมชนสองแควสองสะท้อนปัญหาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เพียงไม่กี่รายแต่ทำให้คนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จึงควรหามาตรการอื่นๆมาแก้ไขปัญหา เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แทน

สรุปผลการประชุมที่ประชุมเห็นควรปิดเส้นทางเลี้ยว บริเวณดังกล่าว รวมทั้งการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน และแผนในอนาคตคือการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดง ต่อไป