นายพีระพล ถาวรศุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ) เปิดเผยว่า การปรับค่าโดยสารรถสาธารณะหมวด 1-4  ตามมติของคณะกรรมการควบคุมขนส่งระบบกลางในช่วงที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดคำนวณอัตราค่าโดยสาร โดยตรวจสอบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันที่จะส่งผลกระทบต่อการคำนวนค่าโดยสารอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่เป็นนัยสำคัญที่ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการฯ เมื่อเดือนวันที่14 ธันวาคมที่ผ่านมา และก่อนวันที่ 21 มกราคมนี้คณะกรรมการฯก็ไม่ได้มีนัดประชุมแต่อย่างใด

ดังนั้นมติของคณะกรรมการฯที่ผ่านมาได้อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถร้อน ทั้ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ 1 บาท ส่วนรถปรับอากาศให้ปรับขึ้นระยะละ 1 บาท ขณะที่รถที่ซื้อมาเข้าร่วมแผนการปฏิรูปมีการซื้อรถที่อายุไม่ถึง 2 ปี และมีการติดตั้งระบบ E-Ticket และ GPS ให้ปรับราคาโดยในรถร้อนค่าโดยสาร 12 บาท ส่วนรถปรับอากาศ 4 กิโลเมตรแรก คิดอัตราค่าโดยสาร 15 บาท หลังจากนั้นให้จัดเก็บ 25 ตลอดสาย รวมทั้งให้ปรับราคารถ บขส.และรถร่วมบริการ บขส. ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 10 % โดยมีผล 21 มกราคม 2562 เช่นเดียวกัน

นายพีระพล กล่าวว่า ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.ที่จะปรับขึ้น 21 มกราคมนี้ รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) จากเดิม 6.50 บาทตลอดสาย เป็น 8 บาทตลอดสาย ,รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง เป็น 12-20 บาท ตามระยะทาง รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) และรถปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV (สีขาว) จากเดิม 11-23 บาท ตามระยะทาง เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง, รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก เก็บไม่เกิน 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร เก็บไม่เกิน 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป เก็บไม่เกิน 25 บาท 

สำหรับรถโดยสารธรรมดา หากผู้โดยสารใช้ทางด่วนจะมีการเก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติอีก 2 บาท ส่งผลทำให้ค่าโดยสารเพิ่มจาก 8 บาท เป็น 10 บาทต่อคนต่อเที่ยว ส่วนรถบริการตลอดคืน ช่วงเวลา 23.00 - 05.00 น. จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.50 บาท ทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท เป็น 9.50 บาทต่อคนต่อเที่ยว 

ส่วนรถร่วมบริการ ขสมก.รถร้อนปรับราคาจาก 9 บาท เป็น 10 บาท รถปรับอากาศ 2 ประเภท  แบบขาว-น้ำเงิน ปรับราคาระยะละ 1 บาท จากเริ่มต้น 12 บาท เป็น 13 บาท และรถสีครีม จากราคาเริ่มต้น 13 บาท เป็น 14 บาท.

ขณะที่รถโดยสารประจำทางปรับอากาศแอร์พอร์ตบัส (Airport Bus) ได้แก่ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-จตุจักร กับ สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30 บาทตลอดสาย, สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี กับ สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง 50 บาทตลอดสาย และสาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง 60 บาทตลอดสาย ยังคงเก็บค่าโดยสารอัตราเดิม  

--------------------------------------