นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง งานอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ โรมานซ์ เทรดมีท( Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019) ว่า เป็นการเจรจาธุรกิจโดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้าน Honeymoon & Wedding จำนวน 50 รายจากทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลด้านการท่องเที่ยว เดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการด้าน Honeymoon & Wedding ในประเทศไทย และเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจีนและผู้ประกอบการภาคเอกชนไทย ในธุรกิจ Honeymoon & Wedding ได้เกิดการซื้อขายจริง

ซึ่งงานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการเดินทางในกลุ่มนักท่องเที่ยวคู่รักชาวจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ททท. ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Honeymoon Destination อาทิเช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อฮันนีมูนสำหรับตลาดจีน รวมไปถึงเป็น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม local experience ผ่านทาง Social Media และสื่อ Online & Offline ทั่วประเทศจีน

นอกจากนี้ในงาน Amazing Thailand Romance Trade Meet 2019 ทางททท. ยังได้นำเสนอข้อมูลการตลาดแบบเจาะลึกที่เป็นประโยชน์ในการทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม Honeymoon & Wedding และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมทั้งนำเสนอ Thailand Product Update เพื่อแนะนำสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รักให้แก่ผู้ประกอบการชาวจีนด้วย

ทั้งนี้ นางฐิติพร กล่าวว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคู่แต่งงาน นับเป็นตลาด Niche Market ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คู่รักชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว จึงนับว่าเป็นโอกาสทางการตลาดที่จะส่งเสริมนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคู่รักและคู่แต่งงาน โดยททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาประเทศไทย และกระตุ้นยอดขายแพ็คเกจฮันนีมูนในตลาดจีน จากการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และ สื่อ Offline สามารถสร้างการรับรู้ได้มากกว่า 15,000,000 รายทั่วประเทศจีน